Omdenken

Omdenken is een bekende manier van denken en doen om problemen of dilemma's te veranderen in mogelijkheden. 

De grondlegger van omdenken is Berthold Gunster en samen met zijn team geeft hij trainingen, shows en workshops aan bedrijven en particulieren. Zie www.omdenken.nl

De essentie van Omdenken is het benaderen van de realiteit door Ja-maar omzetten in Ja-en. Met andere woorden: een ja-maar denker ziet een probleem in elke kans, een Ja-en denker ziet een kans in elk probleem.

Omdenken is een techniek in 2 stappen:

Deconstrueren: Maak van het probleem een feit. 
Probleem?
haal ervan af: wat-er-zou-moeten-zijn
houdt over: dat-wat-er-is

Construeren:
het transformeren van feiten tot een nieuwe mogelijkheid. Je start met een feit, en kijkt wat je daar mee zou kunnen doen.