2e spoortraject

Als werkgever bent u verplicht zorg te dragen voor een langdurig zieke werknemer. Hierbij geldt dat alles in het werk gesteld dient te worden om de werknemer te laten terugkeren in de oude functie of in een andere passende functie binnen uw bedrijf. Is geen van beide mogelijkheden een optie dan volgt een re-integratie 2e spoor traject. Zo'n hele procedure moet aan alle eisen voldoen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Wingelaar & Reineke ondersteunt uw medewerker bij het vinden van ander passend werk buiten uw organisatie. Met een 2e spoortraject ontstaat een toekomst met perspectief voor werknemer en werkgever. Hierbij wordt gekeken hoe de werknemer bij een ander bedrijf kan worden geplaatst.

Hoe ziet een 2e spoortraject eruit?

Een traject wordt altijd uitgevoerd door een vaste consultant, die vanaf de intake tot de plaatsing uw werknemer begeleidt en ook uw vaste contactpersoon is. In het traject wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten, bemiddeling en jobhunting. Daar hoort ook gerichte nazorg bij als uw werknemer een nieuwe baan gevonden heeft. Het aantal gesprekken, de in te zetten activiteiten en de lengte van het traject zijn afgestemd op zowel de wensen van de werkgever als op de situatie van de werknemer. Specifiek voor onze werkwijze is een individuele begeleiding, gecombineerd met een hoge frequentie van contactmomenten, zoeken naar mogelijkheden die de werknemer heeft, binnen of buiten de huidige werkkring.

Minimaal elke 2 maanden ontvangt u voortgangsrapportages en vindt er indien noodzakelijk tussentijds telefonisch overleg plaats. Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met 013-513 06 30
" 2e spoor poortwachter proof. "